Jag är bara för nuftig.

En plats för
infall och utfall.

intryck och uttryck.

och annat.

 

Välkommen!

Magnus Werme